Základní údaje

Život a způsoby modlitby svatého Dominika...

Seilhan fanjeaux St Sixte manieres

Základní údaje o sv. Dominikovi

 

Dominik z Caleruegy (1170–1221), kanovník ze starokastilské Osmy, doprovází svého biskupa při cestě napříč Evropou a objevuje spoušť, již na jihu Francie způsobila albigenská hereze. Posilován modlitbami žen obrácených z bludu, které se shromáždily v Prouilhe, mezi Carcassonne a Castelnaudary, se spolu s několika společníky vydává kázat evangelium. První konvent těchto kazatelů, jejichž průvodním znakem je chudoba, je založen v Toulouse. Papež Honorius III. dílo podporuje a dává mu oficiální schválení. Jeho zakladatel Dominik umírá v Boloni 6. srpna 1221. V té době jsou již jeho synové a dcery usazeni ve Francii, Španělsku a Itálii.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks