Více o světcích řádu

menu-zoom

Více o světcích řádu

Roku 1918, v předvečer založení revue La Vie spirituelle v Saint-Maximin, takto nechal bratr Marie-Vincent Bernadot zaznít svému entuziasmu pro dominikánskou svatost:

„Řeholní řády — píše otec Lacordaire — jsou tím nejkrajnějším způsobem, jímž církev skrze sebeobětování a svatost přemáhá svět.“

Splnil z tohoto hlediska řád svatého Dominika svůj úkol? Je na dějinách, aby odpověděly. Ti, kdo znají řádové anály, vědí, že jen málo řeholních rodin mělo to štěstí dát nebi tolik svatých. Skutečná armáda kazatelů, jež hlas církve či křesťanského lidu prohlásil blahoslavenými, obklopuje „korunou cti a slávy“ patriarchu z Osmy: papežové, biskupové, učitelé, misionáři, panny, mučedníci.

Papeže Klementa X. se ptali, kolik svatých dal řád církvi. Pravil: „Kolik že je svatých v rodině Kazatelů? Spočítejte hvězdy nebe, můžete-li.“

„Již od svého založení, napsal Klement XIV., byl tento slavný řád jako plodné pole, jež bez ustání dávalo církvi muže vynikající v nauce a svatosti.“

A Pius IX.: „Z rodiny Kazatelů, jako z  nevyčerpatelného dolu, nepřestávají vycházet muži proslulí svojí svatostí. Všemohoucí opravdu udělal pro tento řád veliké věci a obohatil jej svatými.“

(Marie-Vincent Bernadot, L’Ordre des Frères Prêcheurs, Bureaux du Rosaire, vytištěno v Nice, 1918, s. 137–138)

video

Bibliografie

Serafino Razzi, Vite de i santi e beati del sacro ordine de’ Frati Predicatori, cosi Huomini, come donne. Con aggiunta di molte vite, che nella prima impressione non erono, Firenze, nella stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1588.

> Číst dál

PDF

Vícejazyčná bibliografie
o dominikánských světcích

> Ke stažení

FacebookTwitterGoogle Bookmarks