Dominikánští světci

saints-1

Úvodem...

  V roce 1234, třináct let po jeho smrti, církev Dominika začíná oficiálně uctívat jako světce. V Boloni a v Toulouse bylo kvůli tomu vedeno důkladné vyšetřování se svědky jeho života.
  Roku 1253, jeden rok poté, co se stal mučedníkem na cestách severní Itálie, je kanonizován Petr Veronský: je to prvomučedník řádu.
  V průběhu osmi staletí bylo po těchto dvou velkých postavách církví oficiálně uznáno za svaté či blahoslavené téměř 400 členů dominikánské rodiny.

Více...

  Roku 1918, v předvečer založení revue La Vie spirituelle v Saint-Maximin, takto nechal bratr Marie-Vincent Bernadot zaznít svému entuziasmu pro dominikánskou svatost:

  „Řeholní řády — píše otec Lacordaire — jsou tím nejkrajnějším způsobem, jímž církev skrze sebeobětování a svatost přemáhá svět.“
  Splnil z tohoto hlediska řád svatého Dominika svůj úkol? …

> Číst dál

saints-2

video

Bibliografie

Serafino Razzi, Vite de i santi e beati del sacro ordine de’ Frati Predicatori, cosi Huomini, come donne. Con aggiunta di molte vite, che nella prima impressione non erono, Firenze, nella stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1588.

> Číst dál

PDF

Vícejazyčná bibliografie
o dominikánských světcích.

> Ke stažení

FacebookTwitterGoogle Bookmarks