Caleruega / Osma

menu-notice

Caleruega se nachází v Kastilii, jižně od Burgosu, asi 175 kilometrů od Madridu. Je to obec s velmi nepříznivým podnebím, vystavěná v nadmořské výšce 900 metrů. Byla založena někdy mezi lety 912 a 1085, kdy bylo údolí řeky Duero znovu dobyto křesťanskými vojsky. Vesnice byla hned od počátku obehnána hradbami, z nichž se nám do dnešní doby dochovaly jen torreon (tvrz) a věž, která je dnes součástí farního kostela. Právě v této vesnici se Dominik někdy kolem roku 1174 narodil. Zde žil a rostl až do chvíle, než se vypravil na studia do Palencie a než se z něj stal kanovník kapituly v Osmě. Spolu s ním jsou především uctíváni jeho matka, blahoslavená Jana z Azy, a jeho bratr, který se stal dominikánem, blahoslavený Mannes. Nicméně i jeho otec, ctihodný Felix, a další z jeho bratrů, ctihodný Antonio se těší velké vážnosti. Španělská tradice vidí v Dominikovi potomka rodu de Guzman, který je dobře známý již z počátku 12. století. Vesnice Guzman je vzdálená pouhých 60 kilometrů od Caleruegy. Dominikova matka Jana z Azy je pak spojována s další kastilskou šlechtickou rodinou. Jiná místní tradice, která se opírá o pozdnější opisy starších dokumentů (opisy jsou až ze 17. a 18. století), tvrdí, že Dominik poté, co přijal základy vzdělání od svého strýčka, který byl knězem v Gumiel de Izán, vstoupil ve Vidu k premonstrátům.

Po Dominikově kanonizaci mu byl v Calerueze postaven kostel. V roce 1270 sem byl přesunut klášter dominikánských sester mnišek ze San Esteban de Gormaz.

Ve 20. století, za generalátu magistra řádu P. Manuela Suáreze, zde proběhly velké opravy.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks