Caleruega / Osma

menu-ensavoirplus

Přítomnost bratří dominikánů na tomto místě je potvrzena od roku 1270. Jejich úkolem bylo pomáhat mniškám. A tak je během prvních století života kláštera sester jeden bratr zmiňován jako převor, druhý jako ekonom a třetí jako zpovědník. Od konce 15. století je zmínka o převorovi nahrazena zmínkou o vikáři.

Roku 1532 přijímají bratři správu místní farnosti. Je to vůbec první farnost spravovaná dominikány ve Španělsku a bez pochyby také na světě.

Od 17. století, nebo nejpozději od roku 1797, byl součástí kláštera obchod, v němž se prodávaly mastičky a léky. Staral se o něj jeden z bratří, k tomu jmenovaný provinciálem.

Torreon, neboli tvrz, se základnou o rozměrech 14x9 metrů a výškou 17 metrů, patří do soustavy tvrzí, které byly budovány v 10. století na obranu před saracény a které jsou viditelné od řeky Duero. Farní kostel je zasvěcený svatému Šebestiánovi (San Sebastián). Z původního kostela ze 12. století se nám dodnes dochovala pouze věž, portál a jedno zdvojené okno. Uvnitř kostela můžeme pouze vidět, kde se nalézal první hrob blahoslavené Jany z Azy a kde stála křtitelnice, ve které byl pokřtěn Dominik. Ta byla totiž v roce 1605 převezena do Valladolidu, aby v ní mohl být pokřtěn budoucí král Filip IV. Když se potom královský dvůr přestěhoval do Madridu, byla spolu s ním přenesena i křtitelnice, která dodnes slouží ke křtům dětí z královské rodiny. Dnes je tato křtitelnice uchovávána v klášteře našich madridských mnišek Santo Domingo el Real.

Na konci 16. století byl v Calerueze vybudován nový kostel pro mnišky. Původní kostel zbudovaný Alfonsem X. zůstal zachován, protože nová stavba jej využila jako chór pro mnišky. Ozdobou nového chrámu je oltářní obraz od malíře Blas de Cervera (1594–1643). Samotný oltář se nachází na místě předpokládaného narození svatého Dominika. V kryptě kostela se nachází studna, kolem které se nachází tři oltáře s mozaikovou výzdobou současného umělce, bratra Dominga Iturgaiz. V kryptě se také nachází hrobka fr. Manuela Suáreze, španělského magistra řádu. Samotný granitově-alabastrový hrob je dílem R. Lapayese.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks