Caleruega / Osma

menu-reperes

Mezi lety 912 a 1085

Křesťané znovu dobývají údolí řeky Duero, v němž se nachází Caleruega.

Kolem 1170/1174

V Calerueze se narodil Dominik, syn Felixe a Jany.

Léto 1206

Diego a Dominik káží, se souhlasem biskupa Fulka, ve východní části toulouské diecéze.

1218

Dominik tráví Vánoce v Segovii a následně odjíždí do Madridu.

1234

Po Dominikově kanonizaci je mu z iniciativy jeho bratra Mannesa postaven kostel na místě jeho narození.

1266

Kastilský král Alfons X. zvaný Moudrý zakládá na místě Dominikova rodného domu klášter dominikánských mnišek.

1270

Na základě rozhodnutí krále Alfonsa se dominikánské mnišky ze San Esteban de Gormaz stěhují do nového kláštera svatého Dominika v Calerueze. Péče o sestry je svěřena bratřím, kteří tu ale nezakládají svůj vlastní klášter.

1532

Bratři, kteří se dosud starali pouze o mnišky, se od nynějška stávají také farními správci tohoto místa.

Konec 16. století

Z iniciativy a za finanční podpory mexických dominikánů je kostel postavený na podnět blahoslaveného Mannesa Alfonsem X. nahrazen novým, prostornějším chrámem ve tvaru kříže. Původní kostel je při této stavbě zachován a stává se chórem komunity mnišek.

1952

Pod vedením otce Manuela Suáreze, magistra řádu, a ve spolupráci s otcem Venanciem Carrem došlo k přestavbě kláštera bratří, tak aby mohl pojmout noviciát. Při té příležitosti byl vybudován i dům pro poutníky.

1991

Oprava domu pro hosty.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks